Apostolisch Profetisch Team

Voor contact met een van onze leden, graag mailen naar geopendedeur@gmail.com

Hoofdteam

Jannie Kloosterman
Jannie van der Lei
Daisy Blom
Geert Bijma
Financiën
Kelly van den Broek

Algemene praktische organisatie

Lars Nijkamp

Diakenen

Cornelia Woldman
Geert en Tiete Halbersma
Froukje Looijenga
Dina Jager
Jabke Lamsma
Theo en Inge Poelman
Kor en Anna Lei

Huiskringleiders

Omgeving Harkema, Drachten, Wijnjewoude en Oosterwolde

Jannie van der Lei

Come Alive Groningen

Geert Bijma

Sint Jakobi Parochie

Renze en Daisy Blom

Ureterp

Froukje Looijenga

Drachten/Lutjegast

Jabke Lamsma

Drachten jeugd

David Sapulette

Leeuwarden

Johan Keestra en Rencha Greyvensteyn

Dokkum

Kor Lei

Youth Alive

Saskia hacquebord

Kinderwerk

Tineke van der Wal

Worship

Anneleen Veenstra

Facilitaire dienst

Algemene organisatie en coördinatie
Tamara Patiapon

Koster
Lars Nijkamp

Techniek en licht
Frank Roijinga

Greenroom, lunchboxen, ontvangst sprekers
Daisy Blom

Koffiecorner
Symon en Johanna Mook

Gastvrouwen, ordedienst, parkeerwacht
Mala Jonker

Voorbede en Gebedsministry
Geert Bijma

Worship
Anneleen Veenstra

Kinderdienst
Tineke van der Wal

Offer
Hilly van Houten

Websitebeheer
Nico Bottema
Debora Sapulette

Mailing, nieuwsbrief, mediaonderhoud en marketing
Kelly van den Broek

Coördinator Joy Ministry

Saskia Hacquebord