Geven / Doneren

EENMALIG GEVEN

Kies hieronder hoe u wilt geven


Bankgegevens

Geld overmaken naar ComeAlive!
Dit houdt in: giften voor het ondersteunen van de ComeAlive! diensten en events, uw offer en/of uw tienden
Rek: NL62RABO0309028329
t.n.v. Stichting De Geopende Deur
Geld overmaken naar Joy Ministry
Dit houdt in: giften voor het helpen van wezen en weduwen in het buitenland en de daarbijhorende projecten en benodigdheden
Rek: NL68RABO0334676185
t.n.v. Stichting De Geopende Deur

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur s.v.p. een email naar geopendedeur@gmail.com