General training! Sept/Okt
22-10-2024 19:30 tot 21:00
(Toekomstige) Generals van het land, of Naties,

Na een geweldig succes van deze training in 2021, waarin veel generals zijn op gestaan en bedieningen zijn gestart, gaan wij opnieuw beginnen met deze training;

Iemand zei eens: ‘De Heer, kan het best die dienstknechten gebruiken , die het meest verbroken zijn, opdat de openbaring van Zijn Heerlijkheid, Glorie zichtbaar wordt’.

Met blijdschap mag ik jullie mededelen dat we, na een mooie en vurige start in Friesland, nu in de maanden september en oktober de Generaals Training; ´De school van verbrokenheid´ gaan starten op dinsdag 10 september tot en met 22 oktober.

Het zal een school zijn van 7 weken lang, waarvan 1 vaste avond in de week onderwijs gegeven zal worden, namelijk op de dinsdag avond.

Deze school zal zijn, om de generaals van dit land, op te leiden tot sterke en stabiele leiders voor deze natie en wereldwijd.

In Genesis 1:26-28 staat dat wij allen geroepen zijn om te regeren en om gebied in te nemen. Ieder op de plek die God voor ons bedacht heeft. Deze school zal je helpen om op te kunnen gaan staan zoals Hij bedoeld heeft.

Het zal geen school zijn die comfortabel is, maar met een oprechte en gedisciplineerde toewijding kunnen we je garanderen dat deze school je leven gaat transformeren.

We willen generaals onderwijzen, toerusten, sleutels toereiken en we willen je Koninklijke principes meegeven. Centraal staat, dat karakter boven zalving staat. Karakter is nodig om stand te kunnen houden in de bediening wat God voor jou heeft voorbereid. Het is belangrijk dat karakter en zalving dan ook gelijk opgaat.

Verschillende leiders uit het (Buiten) land, die zelf deze weg van verbrokenheid kennen en doorleefd hebben, zullen komen om je toe te rusten. Onder andere; Jeroen Elferink, www.lifemediavision.com Jarno van Dijk, www.kingdomcultere.nl Jannie Kloosterman, www.geopendedeur.nl/ www.facebook.com/Joy-ministry En anderen.

Het leven van David zal in de basis centraal staan voor het onderwijs wat gegeven gaat worden. Thema’s die aan bod komen zijn: Leiderschap, verbrokenheid, karakter/zalving, valkuilen, Koninklijke visie.

De school is elke dinsdagavond van 19:30-21:30. De locatie is het Come Alive Center Zuidkade 54, 9203 CN Drachten

Aanmelding is verplicht I.v.m. bestellen van les materiaal, Dit kan via dit E-mail adres: geopendedeur@gmail.com

Voorwaarden van de school: -Wil je Jezus Christus leren kennen als je hoogste doel?- Wil je een kanaal van zegen zijn in deze wereld?- Wil je door Hem worden gebruikt als dienstknecht? -Heb je een verlangen om in het volle kennen, in de geest te komen? -Verlangen hebt om tot volle vruchtbaarheid te komen tot eer van Hem -Dat Hij de volledige vrijheid mag krijgen, door je geest in volledige vrijmaking te brengen -Ben je bereid tot volledige verbrokenheid te komen? -Je bent geen cry baby meer -Je wilt leven met volledige toewijding, overgave aan de Heer.

Gedurende de school krijg je een vaste mentor toegewezen die je zal ondersteunen en waar je terecht kunt met alle vragen of als je vastloopt tijdens het huiswerk. Daarnaast kan je de mentor vragen om specifiek voor je te laten bidden.

De entree is gratis, zodat niemand door financiën wordt belemmerd te kunnen komen (Vrijwillig offer zal er worden gehaald voor de onkosten en sprekersvergoeding.) We hopen je hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben en kijken ernaar uit je te verwelkomen op de school. Opgave: geopendedeur@gmail.com

DINSDAGAVOND 22 OKTOBER

Come Alive Center

Adres: Zuidkade 54
Plaats: Drachten
Postcode: 9203CN
Wilt u zich aanmelden voor deze dienst? Stuur dan even een email naar geopendedeur@gmail.com